Νέος νόμος για τα online τυχερά παιχνίδια: Αύξηση φόρου – Μείωση κόστους αδειών

Με πολλές αλλαγές κατατέθηκε ο νέος νόμος για τα τυχερά παιχνίδια. Η νέα κυβέρνηση προτείνει σημαντικές τροποποιήσεις στα 14 άρθρα του νόμου «Επενδύω  στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες αφορούν τους περισσότερος επαγγελματίες του χώρου

Άδειες

Θετικές είναι οι εξελίξεις για τις στοιχηματικές πλατφόρμες στο θέμα των αδειών. Η τιμή της άδειας για τη διεξαγωγή Διαδικτυακού στοιχήματος ορίζεται τελικά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, αντί για 4. Η αντίστοιχη για τη διεξαγωγή λοιπών διαδικτυακών παιγνίων είναι τα 2 εκατομμύρια ευρώ, αντί του 1. Επίσης, αυξάνεται ο χρονικός ορίζοντας των αδειών από τα 5 στα 7 έτη. Η ημερομηνία έναρξης της άδειας ορίζεται από την έκδοση της πράξης χορήγησής της από την ΕΕΕΠ και περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, για τα οποία εκδίδεται. Να σημειώσουμε πως οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταβάλουν κι ένα παράβολο 10.000 ευρώ για τη συμμετοχή τους στην διαδικασία.

Ο κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί ανανέωση της αδείας του έναντι του ίδιου ποσού και για το ίδιο χρονικό διάστημα μέχρι κι έναν χρόνο πριν τη λήξη της τρέχουσας άδειας. Η ΕΕΕΠ, φυσικά, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους χορήγησης της άδειας «με αιτιολογημένη γνώμη», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σχέδιο νόμου.

Πολύ σημαντικό στοιχείο του νέου νόμου αποτελεί η δυνατότητα να διενεργούνται παιχνίδια και των δύο κατηγοριών (Διαδικτυακό στοίχημα και λοιπά διαδικτυακά παίγνια) με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG games), σε αντίθεση με την πρόταση του νόμου της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία τα απαγόρευε. Για τους λιγότερο μυημένους, αυτό σημαίνει πως τα γνωστά «φρουτάκια» θα συνεχίζουν να υπάρχουν στα ελληνικά online casino.

Φορολόγηση

Τα «δύσκολα» για τις στοιχηματικές ιστοσελίδες έρχονται στο θέμα της φορολόγησης. Ο νέος νόμος προβλέπει κατάργηση της διάταξης, κατά την οποία εκπίπτει ο φόρος τυχερών παιγνίων 35% της φορολογητέας ύλης, για το φόρο επιχειρήσεων. Στην ουσία θα υπάρξει μία αλλαγή στη σειρά φορολόγησης. Οι εταιρίες πλέον θα πληρώνουν πρώτα τον εταιρικό φόρο και μετά το φόρο παιγνίων, ενώ μέχρι σήμερα συνέβαινε το αντίθετο. Με αυτόν τον τρόπο, η συνολική εταιρική φορολόγηση αναμένεται να αυξηθεί κατά 35%. Να σημειώσουμε πως το κόστος της άδειας δεν εκπίπτει.

Διαδικασία αδειοδότησης

Ο υποψήφιος κάτοχος αδείας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου θα πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, ή άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, ή του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου. Επίσης, θα πρέπει να καταβάλει κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Επιπροσθέτως, υποχρεούται να κατέχει server στην Ελλάδα με τα δεδομένα της διεξαγωγής παιχνιδιών, ώστε να είναι δυνατή η ακριβής αναπαραγωγή τους για διάστημα 10 ετών. Σημειώνεται πως οι εταιρείες που έχουν καταχωρηθεί στην blacklist τον τελευταίο χρόνο δεν έχουν το δικαίωμα να χορηγηθούν άδεια.

Ο υποψήφιος κάτοχος αδείας οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω:

  • Εγγυητική επιστολή 500.000 ευρώ
  • Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τα τελευταία τρία έτη
  • Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης, μη θέσης σε εκκαθάριση, μη αίτησης για πτώχευση και μη αίτησης για θέση σε εκκαθάριση

Τέλος, το άρθρο 192, ορίζει ότι ο Κανονισμός Παιγνίων ορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομιών μετά από εισήγηση της ΕΕΕΠ, αντικαθιστώντας το α.29 του 4002/11 που απαιτούσε Προεδρικό Διάταγμα.

Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου εκδίδεται εντός 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης. Η μη έκδοση σχετικής απόφασης από την ΕΕΕΠ ισοδυναμεί με απόρριψη της αίτησης. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση, η μίσθωση ή η παραχώρησή των αδειών, καθώς είναι προσωποπαγείς.

Συνεργάτες Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων (Αffiliates)

Νέες διατάξεις έχουμε και στον χώρο των Affiliates, καθώς συστήνεται για πρώτη φορά Μητρώο Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων (affiliates). Οι κάτοχοι άδειας πλέον θα υποχρεούνται να επιλέγουν συνεργάτες μόνο μέσα από το συγκεκριμένο μητρώο, το οποίο θα συσταθεί και θα τηρείται στην ΕΕΕΠ. Οι affiliates θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο μητρώο, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το παράβολο που θα κληθούν να πληρώσουν για τη συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής κοστίζει 1.000 ευρώ. Η ΕΕΕΠ τονίζεται πως διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής συνεργατών από το Μητρώο σε περίπτωση μη τήρησης των προδιαγραφών πιστοποίησης και καταλληλότητας.

Μεταβατική περίοδος

Οι προσωρινά αδειοδοτημένες εταιρείες μπορούν να λειτουργούν νόμιμα μέχρι την 31/03/2020, εφόσον καταθέσουν μέσα σε ένα μήνα (από την έναρξη του νέου νόμου) αίτηση για την ένταξή τους στο προσωρινό καθεστώς αδειοδότησης. Σε περίπτωση μη κατάθεσης αίτησης ή απόρριψη αυτής, οι εταιρείες υποχρεούνται να διακόψουν τη λειτουργία τους εντός ενός μήνα.

Πες μας την αποψή σου
Είσαι μέλος ↓
Δεν είσαι μέλος ↓ Εγγραφή
×
×
Foxcasino.gr Newsletter

Η Dream Team του Foxcasino.gr δίνει μεγάλη έμφαση στις ανάγκες του παίκτη. Γι' αυτό σου προτείνουμε να εγγραφείς στο newsletter για να διαβάζεις πρώτος τα πιο ψαγμένα άρθρα από τους έμπειρους blogger μας, να μαθαίνεις έγκαιρα όλες τις ειδήσεις γύρω από τον συναρπαστικό κόσμο των τυχερών παιχνιδιών, να δοκιμάζεις τα πιο καινούργια φρουτάκια και να λαμβάνεις άμεσα τις καθημερινές προσφορές* των καζίνο!

';